Kontakt

Skiv til os


Her finder du os:

Mølleholmen 12E
2630 Taastrup
Der er indgang mellem Rødkælkevej 53-55
Vi har møde om onsdagen fra 18:30 – 20:00

Kontingent og anden betaling

Kontingentet udgør 800.00kr. årlig for delt
med 400.00kr. pr halvår og opkræves i marts
og september. Vi giver 20% i søskende rabat
pr. barn (=80.00kr. pr halvår).

Kontingentet dækker aktiviteter i enhederne og vurderes hvert år ved det årlige grupperådsmøde. Hvis man bliver indmeldt midt i en periode betaler man 200.00kr. i kontingent frem til næste halvårlige
betaling i februar.

Herudover opkræves der betaling for ture, weekendlejre, sommerlejre med mere.